jelaskan yang dimaksud berita yang kontroversial

jelaskan yang dimaksud berita yang kontroversial?

Jawaban : Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi.

Dalam teks berita, isu terbagi menjadi tiga, yaitu: 1. Isu aktual adalah isu yang berdasarkan kenyataan dan dpaat dibuktikan kebenarannya. 2. Isu fenomenal adalah isu yanh yang penarik perhatian masyarakat. 3. Isu kontroversial adalah isu yang memancing perdebatan pendapat masyarakat.

Leave a Comment