Seorang peneliti tanaman ingin menyilangkan jagung. Peneliti tersebut menyilangkan jagung berbulir bulat (BB) dengan jagung berbulir kisut (bb). Diketahui sifat bulat dominan tehadap kisut. Keturunan pertama dari persilangan tersebut 100% jagung berbulir bulat. Apabila keturunan pertama disilangkan sesamanya akan dihasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip

Seorang peneliti tanaman ingin menyilangkan jagung. Peneliti tersebut menyilangkan jagung berbulir bulat (BB) dengan jagung berbulir kisut (bb). Diketahui sifat bulat dominan tehadap kisut. Keturunan pertama dari persilangan tersebut 100% jagung berbulir bulat. Apabila keturunan pertama disilangkan sesamanya akan dihasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip?
A. 1 bulat : 1 kisut
B. 1 bulat : 3 kisut
C. 2 bulat : 2 kisut
D. 3 bulat : 1 kisut

Jawaban : D

Leave a Comment