Sel-sel neuron ada yang berfungsi mengantarkan rangsangan dari alat indera ke otak

Sel-sel neuron ada yang berfungsi mengantarkan rangsangan dari alat indera ke otak. Sel saraf dengan fungsi tersebut dinamakan:

A. Neuron asosiasi

B. Neuron Sensorik dan Motorik

C. Neuron Konektor dan motorik

D. Neuron sensorik

Jawaban : D

Leave a Comment