Manakah pernyataan yang benar mengenai proses transport oksigen

Proses transport dan pertukaran gas pada sistem pernapasan manusai dapat terbagi menjadi transport oksigen dan transport karbondioksida. Manakah pernyataan yang benar mengenai proses transport oksigen?

A. 97% oksigen dalam darah terikat oleh hemoglobin (Hb) eritrosit dan sisanya larut dalam plasma darah

B. Hemoglobin mempunyai 2 gugus heme yang dapat berikatan dengan O2 membentuk oksihemoglobin (HbO2)

C. Setiap molekul Hb mengandung 2 gugus heme sehingga molekul tersebut dinyatakan sebagai Hb2

D. Jika 2 molekul Hb berikatan dengan 4 molekul O2 maka akan terbentuk HBO2

Jawaban : A

Leave a Comment