Kerajaan-kerajaan di atas yang bercorak agama hindu

Majapahit
Singashari
Mataram Kuno
Sriwijaya
Airlangga
Sunda Galuh
Sundapura (Pakuan Pajajaran)
Kelompokan Kerajaan-kerajaan di atas, manakah Kerajaan-kerajaan di atas yang bercorak agama hindu?

A. Majapahit, Mataram Kuno, Sriwijaya Sunda Galuh

B. Sundapura, Sunda Galuh, Airlangga, Sriwijaya

C. Majapahit, Singshari, Mataram Kuno, Airlangga

D. Majapahit, Mataram Kuno, Airlangga, Sunda Galuh, Sundapura

Jawaban : D

Leave a Comment