Berikut ini yang menunjukkan persamaan antara prosa dan puisi adalah

Berikut ini yang menunjukkan persamaan antara prosa dan puisi adalah?
A. Merupakan karangan yang terikat oleh bait dan baris
B. Merupakan hasil karya sastra
C. Sama-sama mempunyai sampiran
D. Keduanya mempunyai sajak a b a b
Jawaban: B

Leave a Comment