Garam dapur yang sangat diperlukan dalam setiap masakan mempunyai nama senyawa kimianya Natrium Chlorida. Bila dituliskan dalam rumus kimianya adalah?

Garam dapur yang sangat diperlukan dalam setiap masakan mempunyai nama senyawa kimianya Natrium Chlorida. Bila dituliskan dalam rumus kimianya adalah?

A. H2O    C. NaCl

B. NH3    D. NH4 Cl

Jawaban: C

Leave a Comment