Perhatikan Data berikut ini : 1. Akar tunggang 2. Batang bercabang 3. Pertulangan daun sejajar 4. Mahkota bunga berjumlah 3 atau kelipatannya Ciri tumbuhan biji berkeping dua ditunjukkan oleh nomor . . .

Perhatikan Data berikut ini :
1. Akar tunggang
2. Batang bercabang
3. Pertulangan daun sejajar
4. Mahkota bunga berjumlah 3 atau kelipatannya
Ciri tumbuhan biji berkeping dua ditunjukkan oleh nomor . . .

A. 1 dan 2   C. 3 dan 4

B. 2 dan 3   D. 1 dan 4

Jawaban: A

Leave a Comment