Enzim yang berfungsi menguraikan protein menjadi asam amino yang dihasilkan pankreas adalah ?

Enzim yang berfungsi menguraikan protein menjadi asam amino yang dihasilkan pankreas adalah ?

A. amilase   C. tripsin

B. pepsin    D. lipase

Jawaban: C

Leave a Comment