Perhatikan kelainan penyakit berikut ! 1. Anemia     4. Jantung koroner 2. Varises     5. Haemofilia 3. Leukemia Kelainan penyakit yang berhubungan dengan sel darah adalah?

Perhatikan kelainan penyakit berikut !
1. Anemia     4. Jantung koroner
2. Varises     5. Haemofilia
3. Leukemia
Kelainan penyakit yang berhubungan dengan sel darah adalah . . .

A. 1,2,3   C. 2,4,5

B. 1,3,5   D. 3,4,5

Jawaban: B

Leave a Comment