Manakah yang benar berkaitan dengan binatang yang boleh dijadikan korban dengan umur binatang tersebut boleh dijadikan korban

Manakah yang benar berkaitan dengan binatang yang boleh dijadikan korban dengan umur binatang tersebut boleh dijadikan korban?

A. Unta – 4 tahun dan ke atas

B. Lembu – 2 tahun dan ke atas

C. Kambing – 1 tahun dan ke atas

D. Biri-biri – 3 tahun dan ke atas

Jawaban : B 

Selanjutnya ,Kami sangat menyarankan sobat untuk membaca hasil dari tanya jawab berikutnya yang masih berkaitan yaitu Manakah antara berikut bukan binatang ternakan al-An’am yang disyariatkan korban? disertai kuci jawaban lengkap dalam pembahasan.

Leave a Comment