Membaca Bismillahi Allahu Akbar dan berselawat atas Rasulullah s.a.w. ketika menyembelih berdoa semasa hendak menyembelih pernyataan di atas merujuk kepada

Membaca Bismillahi Allahu Akbar dan berselawat atas Rasulullah s.a.w. ketika menyembelih berdoa semasa hendak menyembelih pernyataan di atas merujuk kepada?

A. Syarat sah korban

B. Syarat wajib korban

C. Perkara sunat korban

D. Perkara wajib korban

Jawaban : C

Selanjutnya ,Kami sangat menyarankan sobat untuk membaca hasil dari tanya jawab berikutnya yang masih berkaitan yaitu Yang manakah bukan golongan yang disarankan menerima pembahagian daging korban? disertai kuci jawaban lengkap dalam pembahasan.

 

Leave a Comment