Tindakan jawaban yang mempunyai kaitan dengan hewan korban

Tindakan jawaban yang mempunyai kaitan dengan hewan korban?

A. Mempunyai masa yang telah ditentukan untuk melaksanakannya pada kurun waktu yang singkat

B. Menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum dan urat merih

C. Syarat sah ialah penyembelih, binatang sembelihan dan alat sembelihan

D. Binatang al-an’am yang berkaki empat yang disyariatkan

Jawaban :  D

Selanjutnya ,Kami sangat menyarankan sobat untuk membaca hasil dari tanya jawab berikutnya yang masih berkaitan yaitu Manakah antara berikut bukan hikmah korban? disertai kuci jawaban lengkap dalam pembahasan. 

 

Leave a Comment